Algemene voorwaarden

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Retrovirus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Retrovirus en de klant (wederpartij). 
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1.3 Op Retrovirus worden tweedehands producten aangeboden , hiervan zal een zo compleet en goed mogelijke productomschrijving en staat van het product omschreven. Toch kan het voorkomen dat de klant op sommige punten kritischer is, we willen u daarom vriendelijk verzoeken, wanneer de omschrijving volgens u niet volledig is, vragen over het product te stellen via de link “contact” op deze site.

2. Prijzen


2.1 Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Levering


3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Levering vindt plaats binnen 2-5 werkdagen nadat volledige betaling van product(en) bij ons binnen is. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar de klant verzonden.
 3.3 Retrovirus is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.
 3.4 Pakketpost binnen Nederland is standaard EUR 6,75, maar als je pakketje door de brievenbus past, wordt het als brievenbuspakket a EUR 4 verzonden. Retrovirus is niet verantwoordelijk voor pakjes die kwijtraken in de post. Voor Belgische klanten kunnen wij additionele verzendkosten vragen als de zending boven de 2KG uitkomt.

4. Retourneren / Herroepingsrecht


 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde produkten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Retrovirus heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Retrovirus. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 4.2 Wanneer de aankoop na retour in dezelfde conditie verkeert zoals het is verkocht (eventuele verpakking ongeopend/onbeschadigd) ontvangt de klant het aankoopbedrag terug, met uitzondering van de verzendkosten. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Na ontvangst van de retourzending zal Retrovirus het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

5. Betaling


5.1 Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten inclusief verzendkosten. 
5.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. De klant kan betalen middels iDeal of Paypal. Betalingen dienen binnen 7 werkdagen na de besteldatum volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Retrovirus de bestelde artikelen voor de klant. Mocht Retrovirus de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

6. Aansprakelijkheid


6.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Retrovirus kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Retrovirus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Bij twijfel of extra informatie over een product kan de klant een e-mail sturen.
6.2 Retrovirus is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. 
6.3 Retrovirus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

7. Overmacht


7.1 Retrovirus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, weeromstandigheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
7.3 Retrovirus behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Retrovirus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Gegevensbeheer


8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Retrovirus, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Retrovirus houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 Retrovirus respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Retrovirus.